Seagate SkyHawk 8TB HDD

500,000

Товчлолын програмуудад зориулан тусгайлан бүтээсэн бөгөөд тод,  24-7 видеоны ажлын ачаалал өндөртэй дүрсний төгс програмтай
Хамгийн их 180TB / жилийн ажлын ачааллын үнэлгээ 3
Эргэлтийн чичиргээ (RV) мэдрэгч нь RAID болон олон хөтөчтэй систем (4TB ба түүнээс дээш) -ийн ажиллагааг хангахад тусалдаг.
10 000 хүртэлх цагийн HD видео хадгалах багтаамжтай 10ТБ хүртэл Дундаж хоцролт: 6 Гб / с