Sama 80PLUS Gold 850W

300,000

Үндсэн онцлог: 3 + 2 аюулгүй хамгаалалт, хост ажиллагаатай
Эрчим хүчний хэмнэлттэй дизайн, өндөр үр ашигтай хөрвүүлэлтийг ашигладаг
PFC-ийн нөхөн олговрын шугамыг ашиглах нь өндөр үр ашиг, илүү их эрчим хүчийг өгдөг